Day: August 18, 2021

สั่งปูนซีแพค

เคล็ดลับการเลือกใช้งานคอนกรีตมาตรฐานที่ร้านสั่งปูนซีแพคไม่เคยบอกเคล็ดลับการเลือกใช้งานคอนกรีตมาตรฐานที่ร้านสั่งปูนซีแพคไม่เคยบอก

บทความนี้เรามีเคล็ดลับการเลือกใช้งานคอนกรีตมาตรฐานที่ร้านสั่งปูนซีแพคไม่เคยบอกมาฝาก รับรองว่าหากคุณรู้เคล็ดลับเหล่านี้ คุณต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานคอนกรีตมาตรฐานอย่างแน่นอน เคล็ดลับการเลือกใช้งานคอนกรีตมาตรฐานที่ร้านสั่งปูนซีแพคไม่เคยบอก การเลือกใช้งานคอนกรีตมาตรฐานสำหรับอาคารขนาดกลาง และอาคารสูง คอนกรีตมาตรฐานสำหรับงานอาคารขนาดกลาง และอาคารสูง สามารถเลือกการใช้งาน ดังนี้ การเลือกใช้งานคอนกรีตมาตรฐานสำหรับงานเสาเข็ม งานเสาเข็มอาคารขนาดกลาง คอนกรีตเข็มเจาะเล็กซีแพค(CPAC Small Bored Pile Concrete) ถูกออกแบบโดยเฉพาะใช้สำหรับเสาเข็มในบ้านอาคารพาณิชย์ ทาวน์เฮาส์ มีกำลังอัดให้เลือกตั้งแต่ 210-310 กก./ตร.ซม. การเลือกใช้งานคอนกรีตมาตรฐานสำหรับงานเสาเข็มอาคารสูง  คอนกรีตเข็มเจาะใหญ่ซีแพค(CPAC Large Bored Pile Concrete) ถูกออกแบบโดยเฉพาะสำหรับเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ สามารถทำงานได้นานกว่า