Day: August 14, 2021

ReLEx SMILE

เทคโนโลยีการรักษาตาด้วยเลเซอร์เทคโนโลยีการรักษาตาด้วยเลเซอร์

การผ่าตัดรักษาและแก้ไขปัญหาสายตาในปัจจุบันโดยวิธีการผ่าตัดนั้นเป็นสิ่งที่สร้างความกังวลให้กับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาไม่มากก็น้อย เพราะเนื่องจากผู้คนกลัวการเจ็บปวดทั้งในขณะทำการผ่าตัด ด้วยเหตุผลที่ว่าการผ่าตัดรักษาดวงตานั้นผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดจำเป็นต้องลืมตาตลอดการผ่าตัด ซึ่งทึกคนล้วนแต่มีความหวาดกลัวถึงเครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัดหรืออุปกรณ์ที่จะมาสัมผัสกับดวงตาอันบอบบางและความกังวลในเรื่องของการฟื้นตัวรักษาจากการสมานแผลหลังจากการผ่าตัดดวงตานั่นเอง ด้วยเหตุนี้ ReLEx SMILE จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการลดความกังวลในการผ่าตัดรักษาดวงตาของผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตานั่นเอง  ReLEx SMILE  ReLEx SMILE (Refractive Lenticule Extraction Small Incision Lenticule Extraction) ที่หมายความว่าการผ่าตัดรักษาปัญหาทางสายตาด้วยเทคนิคการใช้แสงเลเซอร์ขนาดเล็ก โดยระดับความเล็กของแสงเลเซอร์ที่ใช้ในการผ่าตัดเพื่อรักษาปัญหาสายตาสั้น สายตายาวและสายตาเอียงนั้นจะอยู่ในระดับ เฟมโตวินาที ซึ่งเป็นระดับที่เล็กเป็นอย่างมากเลยทีเดียว เมื่อเปรียบเทียบเลเซอร์ในหน่วยมิลลิวินาที เมื่อทำการฉายแสงเลเซอร์จะเกิดปรากฏการณ์หนึ่งที่เรียกว่า Heat Shock Wave หรือเกิดความร้อนขึ้นเนื่องจากขนาดของเลเซอร์นั้นมีขนาดที่ใหญ่ แต่เนื่องด้วยขนาดในระดับ เฟมโตวินาที (10-15) นี้ซึ่งมีขนาดที่เล็กกว่ามิลลิวินาที (10-3) ถึง 5 เท่า จึงทำให้แผลที่ได้รับหลังจากการผ่าตัดด้วยแสงเลเซอร์นั้นมีขนาดที่เล็กเป็นอย่างมาก และทำให้เกิดข้อดีในเรื่องของการสมานตัวของบาดแผลเป็นไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพนั่นเอง