Day: August 12, 2021

โรงไฟฟ้า

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้า

หากเอ่ยถึงโรงผลิตไฟฟ้า ต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับโลกยุคปัจจุบัน เพราะว่าโรงที่ใช้ผลิตไฟฟ้านี้มีส่วนช่วยในการเติมเต็มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้ามากที่สุด อย่างไรก็ดีเรื่องของการผลิตไฟฟ้ายังมีคนที่รู้น้อยมาก วันนี้ขอนำพาเอาสาระดีๆ เกี่ยวกับโรงไฟฟ้ามาฝากกัน พร้อมแล้วมาดูกันเลย  แหล่งการใช้วัตถุดิบจากโรงผลิตไฟฟ้า  สำหรับโรงผลิตไฟฟ้านั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในยุคนี้อย่างมาก โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้านั้นจะเน้นไปที่การใช้ของเหลือทางเการเกษตรจำพวกชานอ้อย เศษไม้ หรือกากมันสำปะหลัง บางทีก็อาจจะมีซังข้าวโพดอีกด้วย บางที่ก็มีการใช้ส่าเหล้า อย่างไรก็ดี การจะนำมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำนั้น ถือเป็นเศษวัสดุที่ใช้รวมกัน หรือว่าจะแยกกันก็ได้ โดยบางแหล่งโรงผลิตไฟฟ้าได้มีการใช้แกลบเพื่อมาเป็นเชื้อเพลิง ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าแกลบนั้นมีความชื้นต่ำกว่าปกติ และมีการให้ความร้อนสูงอีกด้วย มีหลักการทำงานคล้ายคลึงกับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน  ขยะก็ใช้ผลิตไฟฟ้าได้  สำหรับการใช้ขยะเพื่อผลิตไฟฟ้า เราจะพบว่าเป็นมวลชีวภาพเสียมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นเศษอาหาร หรือไม้ เศษอาหารถือเป็นของที่เสียไปในแต่ละวันจำนวนมาก ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเราเน้นไปที่การใช้งานเป็นหลัก มีการนำเอาขยะมาเผาที่ตะแกรง