Day: July 12, 2021

พอท บุหรี่ไฟฟ้า

พอท บุหรี่ไฟฟ้า คืออะไร ข้อเปรียบเทียบกับบุหรี่ไฟฟ้าทั่วไปพอท บุหรี่ไฟฟ้า คืออะไร ข้อเปรียบเทียบกับบุหรี่ไฟฟ้าทั่วไป

จากบทความที่ 1 และที่2 ที่ได้กล่าวเกริ่นนำไปเสียมาก ในบทความนี้จึงอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสรุปตัวท้ายที่เปรียบเทียบให้เห็นข้อเหมือนและข้อแตกระหว่างบุหรี่ไฟฟ้าแบบปกติกับพอท ให้เห็นกันชัดๆไปเลย จะมีอะไรบ้างนั้นที่เหมือนกัน จะมีอะไรบ้างที่ต่างกันไปติดตามกันได้เลย ประการที่ 1 ขนาดของคอยล์บุหรี่ไฟฟ้าที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยบุหรี่ไฟฟ้าพอท มีคอยล์ที่เล็กกว่ามาก นับว่าเป็นข้อสังเกตความแตกต่างของบุหรี่ไฟฟ้า pod system กับ mod หรือแบบปกติ ที่ชัดเจนที่สุดอย่างหนึ่ง คือขนาดดังจะสังเกตได้ว่าคอยล์ที่ใช้ได้กับ mod จะมีขนาดใหญ่กว่าอย่างแน่นอน เพื่อให้สามารถจัดการกับไส้ในที่เป็นสำลีฝ้ายออแกนิคไว้สำหรับดูดซับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเอาไว้เพื่อสร้างไอระเหย  ส่วนคอยล์บุหรี่ไฟฟ้าพอทที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เหล่านี้ยัดไส้นั้นจึงมีขนาดเล็กกว่ามาก ประการที่ 2 วัสดุของตัวดูดซับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่ดีกว่า ข้อนี้ก็นับเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากข้อที่ 1